Plan to Be / GENERATOR

Plan to Be / GENERATOR

Plan To Be / Generator подпомага личния път на промяна и стремежа към цялостна хармония на здраво тяло и дух. Работи чрез различни практики, програми, семинари и продукти, чиято цел е задействането на най-важния план в живота на всеки от нас – този да Бъдеш!

MY PLAN TO BE предлага селекция от идеи, продукти и вдъхновения, спомагащи ежедневните практики, терапии и ритуали, изграждащи здравословен и балансиран ритъм на живот.